Khách hàng VICTORY Group
Địa điểm Vũ Thư - Thái Bình
Phạm vi công việc Tổng thầu cơ điện và xử lý nước thải
Thời gian thi công 280 ngày
Quy mô dự án 86.000 m2
Năm xây dựng 2018