Khách hàng Công ty cấp nước Quảng Ngãi
Địa điểm Quảng Ngãi.
Phạm vi công việc Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp
Thời gian thi công 03 Tháng
Quy mô dự án Công suất: 6.000 m3/ngày
Năm xây dựng 2010