Khách hàng Công ty TNHH Hitachi Plant (Nhật Bản)
Địa điểm Hải Dương
Phạm vi công việc Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa &thông gió và cấp thoát nước
Thời gian thi công 07 Tháng
Quy mô dự án Diện tích 1ha
Năm xây dựng 2010