Khách hàng Công ty TNHH Takasago.
Địa điểm KCN Đình Vũ, Hải phòng.
Phạm vi công việc Hệ thống thông gió, hệ thống làm lạnh nước phục vụ sản xuất và hệ thống khí nén.
Thời gian thi công 04 Tháng
Quy mô dự án Diện tích 3.5 ha
Năm xây dựng 2015