Khách hàng Công ty TNHH Kyungwon – Century (Hàn Quốc)
Địa điểm KCN Đình Vũ, Hải Phòng
Phạm vi công việc Cung cấp và Lắp đặt hệ thống điều hòa &thông gió và cấp thoát nước
Thời gian thi công 16 tháng
Quy mô dự án Diện tích 15 ha
Năm xây dựng 2011