Khách hàng Tập đoàn Chinpech
Địa điểm KCN TBS Sông Trà – Thành Phố Thái Bình
Phạm vi công việc Tổng thầu thiết kế và thi công toàn bộ hệ thống cơ điện M&E và xử lý nước thải.
Thời gian thi công 12 Tháng
Quy mô dự án Diện tích dự án 12.7 ha
Năm xây dựng 2017