Khách hàng Công ty cấp nước sạch Vĩnh Phúc
Địa điểm Tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm vi công việc Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp
Thời gian thi công 04 Tháng
Quy mô dự án Công suất: 10.000 m3/ngày
Năm xây dựng 2013