Khách hàng Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
Địa điểm An Giang
Phạm vi công việc Cung cấp thiết bị, lắp đặt, đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải
Thời gian thi công 05 Tháng
Quy mô dự án Công suất : 800 m3/ngày
Năm xây dựng 2016