Khách hàng Tập đoàn VID
Địa điểm Hải dương
Phạm vi công việc Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
Thời gian thi công 03 Tháng
Quy mô dự án Công suất : 1.000 m3/ngày
Năm xây dựng 2010