Khách hàng Công ty TNHH môi trường Vinacomin
Địa điểm Quảng Ninh
Phạm vi công việc Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mỏ
Thời gian thi công 04 Tháng
Quy mô dự án Công suất : 1.200 m3/ngày
Năm xây dựng 2010