Các hệ thống cơ điện chỉ hoạt động bền vững và tiết kiệm năng lượng khi được được bảo dưỡng, bảo trì đúng quy định và thường xuyên. Công ty NDT thực hiện các dịch vụ bảo trì toàn diện các hệ thống cơ điện cho khách hàng bao gồm:

BẢO TRÌ PHÒNG NGỪA: Bảo trì phòng ngừa thực hiện theo kế hoạch định kỳ, bao gồm việc kiểm tra hệ thống thiết bị, các lỗi có khả năng xảy ra sẽ sớm được phát hiện và điều chỉnh để ngăn ngừa làm hư hỏng thiết bị. Trên thực tế, lịch trình bảo trì phòng ngừa bao gồm các công đoạn như: làm sạch, bôi trơn, thay dầu, sửa chữa, kiểm tra và thay thế phụ tùng, sửa chữa một phần hoặc toàn bộ theo đúng lịch trình.

Bảo trì phòng ngừa không chỉ bao gồm việc bảo trì thiết bị định kỳ, mà còn duy trì hồ sơ kiểm soát và bảo dưỡng, cũng như hiểu tuổi thọ của từng bộ phận để biết được tần suất thay thế. Những hồ sơ này sẽ giúp nhân viên bảo trì dự đoán thời điểm thích hợp để thay thế các bộ phận và chẩn đoán chính xác các vấn đề khi chúng xảy ra.

BẢO TRÌ KHẮC PHỤC: Sau khi kiểm tra, bộ phận bảo trì sẽ phân tích mức độ hư hỏng của thiết bị, đồng thời thiết lập phương án bảo trì khắc phục các hư hỏng đó. Tất cả những lỗi ghi trong báo cáo, dù là lỗi nhỏ nhất sẽ được theo dõi một cách chặt chẽ, lên kế hoạch xử lý và khắc phục. Sự quan tâm đến những chi tiết nhỏ này giúp chúng tôi ngăn ngừa rủi ro đến mức thấp nhất có thể cho Khách hàng.