Hệ thống phụ trợ là một phần không thể thiếu trong các công trình (đặc biệt là đối với các Nhà máy), đóng vai trò hỗ trợ quan trọng phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

NDT là Nhà thầu có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, thi công các dự án lớn về hệ thống phụ trợ.

Những hệ thống chúng tôi thực hiện:

– Hệ thống cung cấp hơi nước

– Hệ thống cung cấp khí nén

– Hệ thống phòng sạch

– Hệ thống nước lạnh, nóng và thiết bị trao đổi nhiệt

– Hệ thống gas hóa lỏng

– Hệ thống cung cấp dầu

– Hệ thống cung cấp khí chuyên dụng: N2, O2, Argon.