Là hệ thống thiết yếu đối với sinh hoạt và sản xuất, bao gồm hai phần: cấp nước sạch, và thoát nước (nước thải và nước mưa).

Hệ thống cấp thoát nước nếu không được thiết kế và thi công đúng kỹ thuật có thể gây ra nhiều phiền phức trong quá trình sử dụng: rò rỉ, thấm nước, tắc nước, ẩm mốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tòa nhà và thậm chí gây mùi khó chịu và tình trạng mất vệ sinh.

Hệ thống cấp thoát nước bao gồm:

– Bồn bể chứa nước sạch

– Hệ thống cấp nước sạch

– Hệ thống cấp nước nóng

– Hệ thống thoát nước thải

– Thiết bị vệ sinh

– Hệ thống thoát nước mưa

– Hệ thống xử lý nước thải.