Hệ thống điều hòa không khí giúp đảm bảo môi trường sinh sống và làm việc tiện nghi, thoải mái cho con người và máy móc bên trong các tòa nhà/nơi làm việc. Nó điều hòa môi trường không khí với các thông số:  Nhiệt độ, Độ sạch, Độ ẩm, Áp suất và Tốc độ lưu chuyển phù hợp theo nhu cầu của người sử dụng.
Hệ thống điều hòa thông gió cũng hỗ trợ hệ thống PCCC,  bằng cách kiểm soát tăng áp cầu thang, khử khói và thông khí hành lang, tầng hầm khi xảy ra hỏa hoạn.

Hệ thống điều hòa không khí bao gồm các loại:

–        Hệ thống điều hòa trung tâm nước

–        Hệ thống điều hòa trung tâm VRV

–        Hệ thống điều hòa một mẹ nhiều con

–        Hệ thống điều hòa cục bộ

–        Hệ thống điều hòa chính xác

–        Hệ thống tích lạnh

–       Hệ thống thông gió, tạo áp cầu thang.