Chúng tôi cung cấp một hệ thống phòng cháy và chữa cháy trọn vẹn (bao gồm: thiết kế, thi công và xin cấp phép), hoạt động đúng theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình và con người.

NDT đã thực hiện các loại hệ thống phòng cháy chữa cháy khác nhau.

  1. Hệ thống báo cháy:

–          Hệ thống báo cháy địa chỉ

–          Hệ thống báo cháy thường

–          Hệ thống báo cháy kết hợp

–          Hệ thống cảnh báo cháy sớm.

2. Hệ thống chữa cháy:

–          Hệ thống chữa cháy vách tường

–          Hệ thống chữa cháy tự động

–          Hệ thống chữa cháy màng ngăn nước

–          Hệ thống chữa cháy khí CO2, FM200, Foam…

–          Hệ thống bình bọt chữa cháy.