Dự án nhà máy U-LI KCN Sông Trà, Thái Bình.

Công ty TNHH ULI (VN) là công ty con của Tập đoàn Chinphech có vốn đầu tư của Đài Loan. Tổng đầu tư giai đoạn I của dự án là 130.000m2 với tổng số vốn giai đoạn 1 là 30 triệu USD, bao gồm 13 nhà xưởng chính, 1 tòa nhà văn phòng, các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, trung tâm đào tạo, tập huấn, nhà ăn, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác với hệ thống thiết bị, máy móc tự động hóa hiện đại. Sau khi hoàn thành dự án sẽ tuyển dụng khoảng 3.000 công nhân vào làm việc.
Nhà thầu cơ điện NDT được Chủ đầu tư tin tưởng giao phó làm tổng thầu M&E với hình thức D&B.
Với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV nhà thầu cơ điện NDT dự án đang đi vào giai đoạn đóng điện vận hành chạy thử hệ thống.

Dự án đã được Chủ đầu tư đánh giá cao về cách thức tổ chức thi công chuyên nghiêp bài bản với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm, năng động.
Dự án sẽ được bàn giao cho Chủ đàu tư vào cuối tháng 5.2017

Một số hình ảnh dự án :