Customer VICTORY Group
Address Vũ Thư - Thái Bình
Scope of work Tổng thầu cơ điện và xử lý nước thải
Time of construction 280 ngày
Project scale 86.000 m2
Contruction year 2018