Chính sách chất lượng, an toàn

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chất lượng cao là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty. Để duy trì chất lượng tốt trong mọi hoạt động, NDT cam kết:

01. Thường xuyên đào tạo cho Cán bộ về năng lực chuyên môn và các quy trình triển khai công việc. Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động.

02. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý Chất lượng, đảm bảo Tiến độ và An toàn, Vệ sinh môi trường.

03. Thường xuyên đánh giá và kiểm soát chất lượng (QA/QC) tại Công ty và tại mỗi công trình, đảm bảo mọi việc đều phải được báo cáo, kiểm soát và giải quyết kịp thời.

04. Quản lý tập trung và huy động tối đa mọi nguồn lực về con người, thiết bị để mọi công trình đều được hoàn thành với sự thỏa mãn của khách hàng.

05. Đặt ra yêu cầu gắn với trách nhiệm cụ thể của từng vị trí và thực hiện đào tạo liên tục để mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhất công việc giao.

06. Đảm bảo đủ nguồn lực để liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt nhất cho thực hiện công việc.

07. Liên tục cải tiến và thực hiện đánh giá định kỳ để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

CHÍNH SÁCH sức khỏe, AN TOÀN và vệ sinh môi trường

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của NDT, do đó vấn đề An toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoạt động của tất cả các thành viên. Các quy định sau về An toàn lao động áp dụng tại NDT là bắt buộc và phải được tuân thủ chặt chẽ:

01. Đào tạo liên tục và bắt buộc cho người lao động về An toàn, Môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp trên tất cả các công trường, bao gồm:
• Huấn luyện cho công nhân trước khi thi công
• Huấn luyện hàng tuần để duy trì nhận thức của người lao động
• Hàng ngày dành 30 phút đầu giờ để huấn luyện và nhắc nhở về công tác An toàn đối với từng công việc cụ thể thực hiện trong ngày.

02. Giám sát chặt chẽ việc xây dựng biện pháp thi công phải gắn liền với biện pháp An toàn cho con người và thiết bị của NDT cũng như bên thứ 3.

03. Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định và biện pháp về An toàn lao động trên công trường. Kiên quyết không cho phép thực hiện công việc khi phát hiện có nguy cơ gây mất An toàn lao động. Kịp thời khen thưởng (hoặc kỷ luật) những cá nhân thực hiện tốt (hoặc vi phạm).

04. Ban An toàn lao động Công ty và Ban chỉ huy công trình liên tục cập nhật thông tin, kịp thời đưa ra các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

05. Công ty NDT cam kết đảm bảo nguồn lực và tuân thủ Pháp luật cũng như yêu cầu khác của Khách hàng để thực hiện tốt công tác An toàn, Môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp.

Đối tác
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật NDT luôn tâm niệm sâu sắc: “Mọi người sẽ nhớ đến bạn qua những việc bạn làm chứ không phải những điều bạn nói.” Nhờ đó, từ khi thành lập vào năm 2007 tới nay, trải qua rất nhiều công trình đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, Công ty NDT liên tục phát triển và được khách hàng trong – ngoài nước đánh giá là một nhà thầu chuyên nghiệp, trách nhiệm, một đối tác tin cậy trong lĩnh vực Cơ – Điện công trình.
2017 copyright NDT - All rights reserved. Developed by SAOKIM